Özel Sayı Çağrısı “Türkçe Öğretimi” 2015 Aralık

Değerli Araştırmacılar,

Küreselleşmenin hız kazandığı, başta dil ve kültürler üzerinde etkisini hissettirdiği günümüzde “dilin önemi” giderek artmaktadır. Dil aynı zamanda bir kültür aktarım aracıdır ve insanları, toplumları birbirine bağlayan önemli bir güçtür. Bu gerçekten hareketle dünyanın pek çok coğrafyasında kullanılan, büyük bir hevesle öğrenilmek istenen Türkçenin; var olan durumunu ortaya koymak, sorunları gündeme getirerek çözüm önerileri sunmak, yenilikleri paylaşmak Türkçe öğretimi alanında çalışan bilim insanları için önemli bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
1999 yılından beri yayın hayatını sürdüren, sosyal bilimlerin bütün alanlarına hitap eden, TUBİTAK – ULAKBİM’de ve uluslararası pek çok indekste taranan Akademik Araştırmalar Dergisi, Aralık 2015 tarihinde çıkacak olan 66. Sayısını Doç.Dr. Emine Kolaç editörlüğünde “Türkçe Öğretimi Özel Sayısı” olarak planlamaktadır. Alana önemli katkılar getirmesi beklenen bu özel sayıya makalelerinizle destek vermeniz bizi mutlu edecektir.

Saygılarımızla,

DETAYLARI OKUYUN